دریافت#تحقیق در مورد عصر علم 14 ص #

تحقیق در مورد عصر علم 14 ص ,عصر علم 14 ص,دانلود تحقیق در مورد عصر علم 14 ص ,عصر,علم,14,صتحقیق در مورد عصر علم 14 ص #1564033#ch
هم اکنون فایل با موضوع تحقیق در مورد عصر علم 14 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

قسمتی از متن .doc :

عصر علم :

ماهيت علم عصر جديد در چيست؟ آيا مگر علم عصر جديد با علم اعصار گذشته تفاوت دارد كه ما اين گونه مي پرسيم؟ آيا نبايستي بپرسيم ماهيت علم چيست؟ ـ هرگز. زيرا علم در زمره ي مبادي و اصول نيست، بلكه از مبادي و اصولي خاص ريشه مي گيرد و مدد مي جويد و تعين مي يابد. در هر عصري نظري خاص در مورد موجود و حقيقت به استواري دست مي يابد و همه ي شئونات انسان از جمله علم، اساس خويش را از آن نظر و دريافت معين اخذ مي كنند. بنابراين نخست مي پرسيم عصر جديد داراي چه مبادي و اصولي است و كدام نظر آغازين چونان بنياد اين عصر است؟ دكارت كه به حق مي توان وي را از بانيان اوليه عصر جديد برشمرد، چكيده ي تعاليم خويش را با كوژيتوي خويش بيان مي دارد: مي انديشم، پس هستم. بنابراين عقل بشري چونان بنياد عصر جديد است. البته اين عقل از وحي الهي و هر نسبت ديگري بريده است و قائم به ذات است. سپس دكارت مي پرسد كه آنچه عقل بشري بدان مي تواند اتكا كند و صحيح را از خطا جدا كند و سره را از ناسره چيست؟ واضح است كه به روشن ترين و بديهي ترين چيزي كه دست مي يابد رياضيات است. اما كدام رياضيات؟ آن جوهره اي در رياضيات كه هيچ امر ديگري نتواند آن را مخدوش نمايد: 4= 2x 2. تفاوت ندارد دو عدد از چه چيز ضربدر دو عدد از چه چيز ديگر شود، نتيجه همواره چهار است. براي مثال وقتي هفت عدد سيب را به روي ميز روبه روي خويش داريم، آنچه خلل ناپذير است، عدد هفت و يا هفت بودگي است. شايد بتوان سيب و ميز و اتاق و حالات روحي بيننده و صدها چيز ديگر را دچار چون و چرا قرار داد، اما عدد هفت چون و چراپذير نيست. اين وجهه و نظر و ساحت و تعبير از رياضيات چونان اساس و بنيادي مي شود كه براي دكارت و عصر جديد چونان نقطه اتكا قرار مي يابد، تا هر آنچه علم حاصل مي دارد چونان يقيني و صادق مقام گيرد. اين نوع از صدق عبارت از يك نوع خاص از صدق است و نبايد آن را با هر نوع صدق ديگر يكسان برشمرد. در اعصار گذشته و در عصر قرون وسطي، يونان باستان و در عصر ديني اين نوع از علم و اين نوع نظر و دريافت در مورد موجود و حقيقت هرگز سابقه نداشته است. لكن بدين دليل نبايد علم جديد را نسبت به علم قديم پيشرفته تر بدانيم. اما ماهيت آنچه امروزه علم ناميده مي شود، عبارت از پژوهش است. ماهيت اين پژوهش در چيست؟ پاسخ آن است كه تمامي حوزه ي موجود، طبيعت و تاريخ كه در حيطه ي شناخت قرار مي گيرد چونان ماهيت اين پژوهش است. اما اين شناخت با روندي خاص بدين حوزه قدم مي نهد. البته منظور از روند در اين جا روش محض نيست. اما به هر حال مشخص بودن چنين حوزه اي عبارت از روند بنيادين پژوهش است. اين روند به موجود مي نگرد، اما فقط به حوزه اي خاص از موجود، مثلاً طبيعت، ويژگي اساسي و معيني را در جريان هاي طبيعي طرح مي كند. اما صورت حقيقي اين طراحي چگونه ترسيم مي شود؟ آن طور كه روند مورد شناخت در حوزه اي مشخص با كدام طريق قادر است پيوند داشته باشد. آري اين پيوند است كه زيربناي استوار پژوهش است. بنابراين با طرح اين بنياد ويژه و تعين يافته زيربناي استوار اين روند است، كه اين روند در حوزه ي وجود حوزه ي موضوعي خود را به ثبوت مي رساند. براي مثال فيزيك عصر جديد بر بنياد رياضي از آن نوع كه گفتم استوار است. در واقع اين فيزيك بيانگر يك نوع رياضيات معين و كامل است. اما چرا اين فيزيك فقط در اين طريق مي تواند در حوزه ي رياضي واقع شود؟ زيرا اين فيزيك در معنايي ژرف تر بر بنياد رياضي استوار است. بنياد دريافت عصر جديد از علم به يونان باستان بازمي گردد. گفتيم كه واضح ترين و بديهي ترين وجهه رياضي يعني «عدد» چونان نقطه ي ثقل دريافت عصر جديدي براي بنيان بخشيدن به علم بوده است. اما آيا في الواقع مي توان ماهيت حقايق رياضي را با محاسبه ي عددي تعين بخشيد؟ عصر جديد فيزيك را عبارت از شناخت طبيعت مي نامد، اما في الواقع منظورش از طبيعت فقط اجسام مادي در حوزه ي حركتي آنهاست. زيرا در نظر عصر جديد هيچ چيز آشكارتر از جسميت نيست. پس يك عنصر قابل شناخت هميشگي براي فيزيك در عصر جديد همواره در دسترس است. اين يعني هماهنگي حركتي اجزاي مكاني ـ زماني در هر يك از موجودات. لكن به جز اين تعين هاي ديگري نيز براي فيزيك معتبر است: حركت بيانگر تغيير مكان است. هيچ حركت و جهت حركتي از ديگر حركات ممتاز نيست. هر مكاني با مكان ديگر در ماهيت خويش يكسان است. هيچ لحظه زماني نسبت به ديگر لحظات رحجاني ندارد. هر نيرويي خود را صرفاً بنابر آن چيزي معين مي دارد، كه همراه با حركتي كه به معني تغيير مكان است، در واحدي از زمان به دنبال مي آيد. بنياد استوار علم طبيعي عصر جديد كه بر پايه ي رياضيات خاص استوار است، عبارت از رياضيات در اين معناي خاص است. البته نبايد گفت كه پژوهش داراي بنيادي رياضي است، بلكه اين پيوند با حوزه ي موضوعي پژوهش است كه هيأت رياضي دارد. اما نظر عصر جديد در مورد علومي كه با جسميت سروكار ندارند چيست؟ عصر جديد آنها را چونان استثنا فرض مي دارد و بنيادشان را رياضيات نمي داند. عصر جديد به اين طريق خود را با نقصان مواجه نمي بيند، بلكه پژوهش رياضي گونه خويش را به اين ترتيب قوت بيشتر مي بخشد، چرا كه علوم روحي و رواني و حياتي را به مرتبه ي فرودين تر مي كشاند و از اين طريق پژوهش رياضي گونه خويش را قوت مي بخشد. جالب است كه ملاحظه كنيم كه عصر جديد علم تاريخ را علمي متمايز از علومي همچون علم فيزيك نمي شمارد، بلكه فقط آن را پيچيده تر مي داند، يعني باز هم از همان نوع است. حال مي پرسيم طرح و بنياد استوار پژوهش چگونه به ظهور مي رسد؟ ـ در روش. حال بايستي اين حوزه ي طرح يافته به صورت موضوعي درآيد. بنابراين لازم است تا اين روند بتواند دگرگوني مراتب مختلف را به راحتي در اختيار داشتهمطالب دیگر:
🔑فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خود شکوفایی🔑ادبیات نظری و پیشینه تجربی خود شکوفایی🔑سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن🔑ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر مازلو و راجرز و بررسی نقایص آنها🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط عاطفی موجود درخانواده 82 صفحه🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده 80 صفحه🔑نقش الگوهای تربیتی در تربیت و رشد فرزندان🔑بررسی و تشریح ماهیت نیاز عاطفی خانواده🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار دینی والدین 70 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار دینی والدین🔑فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار دینی والدین🔑ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار دینی والدین🔑ضرورت و اهمیت تربیت دینی و بررسی اهداف و ویژگی های آن🔑بررسی مراحل پذیرش و روش آموختن دین به فرزند در تربیت دینی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق رغبت شغلی 27 صفحه🔑فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رغبت شغلی🔑دانلود پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی 17 سوالی با روایی و پایایی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتقای شغلی 58 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ارتقای شغلی🔑فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ارتقای شغلی🔑ادبیات نظری و پیشینه تجربی ارتقای شغلی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مسیر شغلی 57 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت مسیر شغلی🔑فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مدیریت مسیر شغلی🔑ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدیریت مسیر شغلی